Bykyrkan växer!

En liten församling med stort hjärta

Redan idag är våra lokaler ofta för trånga och räcker ofta inte till alla som vill vara med på samlingarna. Vi vill välkomna fler att ta del av gemenskapen och har därför valt att satsa för framtiden och bygga ut. För att kunna vara en kyrka mitt i byn för alla.

Bykyrkan Nybygge

En ny huskropp i två våningar som byggs samman med det befintliga huset i grått på denna illustration. Byggstart hösten 2022 med inflyttning sommar 2024.

 
Samlingslokal för 120 personer
Café & lounge-del med öppen spis
Ungdomsvåning

Hur kan jag bidra?

Det finns olika sätt att bidra till detta bygge. Och det behövs. Vi är inte många i församlingen. Ca 50 aktiva medlemmar. Men vi drömmer stort. Vi kommer att anordna loppisar, cafékvällar, lotterier och annat trevligt som man gärna får delta och stötta med. Utöver det kommer arbetsinsatser med målning, snickerier och annat bjudas in till där man gärna får hugga i. Vill man bidra finansiellt så finns lite olika sätt sätt som du kan läsa om nedan.

1 miljon kronor

Vårt mål är att under 2023 samla in 1 miljon kronor. Redan nu är vi en bit på väg med omkring 200 000:- säkrat. Men vi behöver hjälp. Det finns olika sätt att bidra till insamlingen. Se nedan.