Gudstjänster

Nu i corona-tider har vi lagt om formen för våra gudstjänster. Istället för gudstjänst varannan vecka kl 17 så erbjuds bl.a. morgonbön söndagar och en gång i månaden "familjekyrka" för liten och stor. 

Vandringsgudstjänst

Varje månad sätts en vandringsgudstjänst upp med start från Bykyrkan och en ca 1km lång slinga. Du kan när som helst tillsammans med en eller ett par vänner kan fira gudstjänst tillsammans genom att gå den. Detta gudstjänstfirande ger goda tillfällen till samtal vi sällan hamnar i.

Familjekyrka

Första söndagen i månaden (6/9, 4/10, 8/11, 6/12) träffas alla som vill delta i en kyrka som rymmer hela familjer, stora och små! Däremellan kommer det bjudas på uppdrag att ta med till hemmet. Detta kan bli OTROLIGT festligt för alla i hemmet.

Söndagsbön

Klockan 09.00 varje söndagsmorgon bjuder vi in till en enkel morgonbön i Bykyrkan. Bönen leds av några olika ledare, bland annat pastor Anna Camnerin, bibellärare och retreatledare Martin Boström och församlingens ordförande Olof Holmgren. 

Kommande samlingar

Frågor?

Kontakta Anna Camnerin om du har frågor.

Telefon: 079-312 63 68
Epost: anna.camnerin@bykyrkan.se