Bykyrkan växer!

En liten församling med stort hjärta

Vi vill välkomna fler att ta del av gemenskapen i Bykyrkan och därför valt att satsa för framtiden och bygga ut. Ambitionen är att kunna vara den kyrka mitt i byn för alla som vi drömmer om. Idag är våra lokaler ofta för trånga och räcker inte till för alla som vill vara med på samlingarna.

Nästa generation

Vi ser också hur fler och fler barn och ungdomar kommer till våra aktiviteter och vill ge dem mer utrymme att få använda kyrkan som mötesplats. Vi tror också att samlingslokalen kommer kunna fylla en viktig funktion för byn i att erbjuda en arena för kultur, musik och som en öppen mötesplats.

Vandrarhem

Vi har också en vandrarhemsverksamhet i nuvarande hus som tar mycket ytor i anspråk med ca 40 bäddar och ett självhushåll. Med den nya huskroppen byggd kommer den verksamheten kunna drivas utan att påverka verksamheten i församlingen.

 
40 bäddar
8 rum för uthyrning
Möjlighet att hyra som familj, läger, fester, konferens

Vad bygger vi?

Tryck på knappen för att läsa mer om vad vi planerar att bygga.