Välkommen

Bykyrkan i Undersåker är den fysiska basen för Åredalens Pingstförsamling. En församling är människor som tillsammans vill stötta varandra, växa som medmänniskor och i tron på Jesus. Varje människa är viktig och det betyder att vi vill finnas till för just dig, vare sig du söker, längtar, tror eller tvivlar.

Vad händer i Bykyrkan?

 Just nu renoverar vi källaren i Bykyrkan. Eftersom vi inte har fysiska samlingar passar vi på att förnya uttjänt avloppssystem, våtutrymmen och kök till hela, fungerande och trevligare utrymmen. Källaren får också en något förändrad planlösning för att förbättra utrymmen till större grupper som hyr våran logi-del!

Under pågående Covid-19 restriktioner är kyrkan är mest aktiv online (se kalender), i själavårdande samtal och enskilda möten. När värmen smyger sig tillbaka och rådande restriktioner lättar vill vi gärna mötas i utomhusformer av olika slag. Men redan nu kan du använda vindskyddet på gården med familj/vänner eller egen andakt. Bibel, skrivna andakter, barnböcker i andaktsform finns i vindskyddet. Vindskyddet bjuder också på en eldplats, "plankved" att elda med, fällar att sitta på och en enorm pulka backe alldeles bredvid. Bara att inta!
Kommande samlingar

Aktuellt

COVID-19

Vi vill absolut bidra till att minska smittspridning av Covid-19 och följer därför myndigheternas aktuella råd. Alltså bjuder inte in till fysiska samlingar förrän råden förändras. I väntan på att få mötas igen uppmuntrar vi dig att delta på våra digitala söndags-andakter med fika-gemenskap! Se kalender för länk. 

Kontakta oss

Tag kontakt med Bykyrkan om du tex vill veta mer, boka samtal, gå en alpha-kurs, lära känna Jesus, få en uppgift eller ingå i en ansvarsgrupp! På kontaktsidan finns ytterligare information.