En kyrka mitt i byn.

Välkommen till Åredalens Pingstförsamling i Undersåker.

Välkommen

Bykyrkan i Undersåker är den fysiska basen för Åredalens Pingstförsamling. En församling är människor som tillsammans vill stötta varandra, växa som medmänniskor och i tro på Jesus. Varje människa är viktig och det betyder att vi vill finnas till för just dig, vare sig du söker, längtar, tror eller tvivlar.

Vad händer i Bykyrkan?

I Bykyrkan verkar Åredalens Pingstförsamling.  Vad är det för typ av kyrka? Jo, det är som alla kristna församlingar, en rörelse av människor som vill följa Jesus. Unika människor på varje plats gör att församlingar har lite olika "dialekter". Naturligt nog gillar många att vara utomhus, därför ska du inte bli förvånad om en hel del av samlingarna som ordnas är just ute! Pingstförsamlingen i Undersåker består av människor från många delar av Sverige och av världen, som i Bykyrkan hittar en plats att dela livet, samtala och växa i tro och liv, be och ära Gud tillsammans, stötta varandra  och utmanas i lärjungaskap. Samlingarna och gudstjänsterna är öppna för alla som söker sig dit. Åredalens pingst  är en av flera kristna församlingar i Åredalen!

Med anledning av Covid 19 har vi tills vidare inga fysiska samlingar men digitala aktiviteter kan du hålla koll på i kalendern!

Kommande samlingar

Aktuellt

KAMPANJ - Läs mer här om vårt initiativ till insamling för att hjälpa människor i Lesbos, Grekland. ”Ge som gåva det ni fått som gåva!” Matt 10:8

COVID-19

Vi följer myndigheternas råd och har gräns på 50 personer vid alla samlingar. Med anledning av Corona virusets växande spridning, vill vi be dig som väljer att gå på våra samlingar att komma helt symptomfri, vara noga med din handhygien och undvika att ta i hand och kramas tills oron är över! Kyrkkaffe och sopp-servering ställs in tills vidare. 

Kontakta oss

Tag kontakt med Bykyrkan om du tex vill veta mer, boka samtal, gå en alpha-kurs, lära känna Jesus, få en uppgift eller ingå i en ansvarsgrupp! På kontaktsidan finns ytterligare information.