Här finner du nyttig församlingsinformation!

sommarutskick kontakter.pdf
sommarutskick del 1.pdf
Sommarutskick del 2.pdf
Bykyrkans Visonsdokument..pdf
Samtalskväll om utbyggnad av Bykyrkan.pdf
Protokoll Admin möte ÅPF.pdf
Årssammanställning 2020 ÅPF.pdf