Stadgar ÅPF 2023-01-01.pdf
Utskick inför adm möte 24 april 2022.pdf
Exteriör_220331.pdf
Exteriör2_220331.pdf
A-40-1-001_PLAN1.pdf
A-40-1-002_PLAN2.pdf
Ekonomiska förutsättningar för nybyggnaden.pdf
A-40-1-003_SITUATIONSPLAN.pdf

Övrig församlingsinformation

Bykyrkans Visonsdokument..pdf