Årssammanställning 2021 Bykyrkan.pdf

Här nedan finner du en sammanställning av vad processen och samtalen på informationskvällen inför beslut för bygglosvansökan  (31/3-22)  landade i. 

Utskick inför adm möte 24 april 2022.pdf
Exteriör_220331.pdf
Exteriör2_220331.pdf
A-40-1-001_PLAN1.pdf
A-40-1-002_PLAN2.pdf
A-40-1-003_SITUATIONSPLAN.pdf
Ekonomiska förutsättningar för nybyggnaden.pdf

Övrig församlingsinformation

Bykyrkans Visonsdokument..pdf